ES • EN • EUS • FR

Zuzenbide Prozesala

Praktika arloak

Fiskala

Zuzenbide Prozesala

M&A

Sozietateen zuzenbidea

Kontratazio Zibila eta Merkataritza

Lan-Zuzenbidea

Administrazio Zuzenbidea

IKT Zuzenbidea

Konkurtsoak

Nazioarteko

Datuen Babesa eta Informazioaren Segurtasuna

Lehiaren zuzenbidea

Compliance edo Legea Betetzea

Jabetza Intelektuala eta Industriala. Publizitatea eta Marketina.

Ekonomia Saila

Familia-zuzenbidea

familiar

Familia-Enpresa

energiamedioambiente

Energia Berriztagarriak

Nekazaritza eta Elikagaien Arloa

Meatzaritza

capitalriesgo

Arrisku-Kapitala

entretenimiento

Ikus-entzunezko, Sormen eta Kultur Industriak

gruposdeempresas

Enpresa taldeak

Bitartekaritza

Pharma & Healthcare

fundaciones

Fundazioak

MikroETEak eta Autonomoak

startup

Startups eta Ekintzaileak

Arduraduna

BAZKIDEA - SAIL PROZESAL-KONKURTSALEKO ZUZENDARIA

Zuzenbide Prozesala

ARPA Abogados Consultores-eko abokatuok gure bezeroen interesen babesaz arduratzen gara jarraian adierazitako auzi arloetan:

 

 

ezeroen interesak babesteko jarduketa prozedura judizialetan eta arbitrajeetan, arlo zibileko eta merkataritza arloko gatazkak ebazteko, besteak beste:

 

 • Kantitatearen erreklamazioak.
 • Erantzukizunari eta kontratuen baliozkotasun eta interpretazioari buruzko prozedurak.
 • Kontratuz kanpoko erantzukizuna.
 • Prozedura betearazleak (epaien betearazpena, kanbio tituluak, hipoteka maileguen eskriturak, polizak, bermeak, etab.).
 • Kontsumitzaile eta erabiltzaileen erreklamazioak.
 • Sozietateen arteko gatazkak, administratzaileen erantzukizuna, sozietatearen eta administrazio organoen erabakiak aurkaratzea, etab.
 • Agentzia edo banaketa kontratuen arloko prozedurak. Lehiaren debekuak.
 • Jabetza intelektual eta industrialaren, marken eta lehia desleialaren arloko prozedurak.
 • Errentamendu eta jabetza horizontalaren arloko epaiketak.
 • Aseguru kontratuetatik eratorritako epaiketak.
 • Desgaitasun, tutoretza, kuradoretza eta emantzipazio prozedurak, ondasunen administrazioagatiko kontuak emateko prozedurak eta antzekoak izapidetzea.
 • Oinordetzako eta familia zuzenbideko prozesuak.
 • Ohorerako, intimitaterako eta norberaren irudirako eskubideen.

Bezeroari aholkularitza ematen diogu eta haren eskubide eta interesak babesteko abokatu gisa jarduten dugu epaitegien aurrean, bai pertsona fisikoen zein juridikoen kasuan, bai akusazio partikular moduan zein akusazio partikularraren defendatzaile moduan, bereziki, arlo hauetan:

 

 • Ondarearen eta ordena sozioekonomikoaren aurkako delituak:
  • Ebasketak eta lapurretak. Maulak. Administrazio desleiala. Bidegabeko jabetzea. Fluido elektrikoaren iruzur egiteak eta antzekoak.
 • Betearazpena ezinezko bihurtzen duten delituak:
  • Ondasunak ostentzea. Ondasunak ezkutatzea. Enbargatutako edo gordailututako ondasunen erabilera.
 • Zigortzeko moduko kaudimengabezia delituak:
  • Hartzekodunen konkurtsoen inguruan: Ondasun eta eskubideen gaineko jarduketak hartzekodunen multzoaren kaltetarako. Legezko formalitateak ez betetzea. Ardurarik eza larria kudeaketan. Kontabilitatea faltsutzea.
 • Kalte delituak:
  • Besteen jabetzan. Material informatikoan.
 • Jabetza intelektual eta industrialari buruzko delituak:
  • Plagioak.
  • Izendapenak.
 • Merkatuari eta kontsumitzaileei buruzko delituak:
  • Enpresa sekretuak ezagutzea eta ezagutzera ematea.
  • Informazio pribilegiatua.
 • Negozioetako ustelkeria delituak.
 • Sozietateen delituak:
  • Kontuak eta dokumentuak faltsutzea.
  • Gehiegizko akordioak, erabaki kaltegarriak.
  • Informazio eta partaidetza eskubideak.
 • Ogasun publikoaren eta gizarte segurantzaren aurkako delituak.
  • Ogasun publikoaren eta gizarte segurantzaren iruzurrak.
 • Baliabide naturalen eta ingurumenaren aurkako delituak.

Zuzenbide Prozesala taldea

BAZKIDEA - SAIL PROZESAL-KONKURTSALEKO ZUZENDARIA
ELKARTEKIDEA - SAIL PROZESAL-KONKURTSALEKO ZUZENDARIORDEA
PROZESAL-KONKURTSAL SAILA
PROZESAL-KONKURTSAL SAILA
PROZESAL-KONKURTSAL SAILA
PROZESAL-KONKURTSAL SAILA
PROZESAL-KONKURTSAL SAILA
PROZESAL-KONKURTSAL SAILA
PROZESAL-KONKURTSAL SAILA
PROZESAL-KONKURTSAL SAILA
PROZESAL-KONKURTSAL SAILA
Suscríbete a nuestra newsletter

Lege oharra irakurri dut eta onartzen dut
X