ES • EN • EUS • FR

Praktika arloak

Fiskala

Zuzenbide Prozesala

M&A

Sozietateen zuzenbidea

Kontratazio Zibila eta Merkataritza

Lan-Zuzenbidea

Administrazio Zuzenbidea

IKT Zuzenbidea

Konkurtsoak

Nazioarteko

Datuen Babesa eta Informazioaren Segurtasuna

Lehiaren zuzenbidea

Compliance edo Legea Betetzea

Jabetza Intelektuala eta Industriala. Marketina.

Ekonomia Saila

Familia-zuzenbidea

familiar

Familia-Enpresa

energiamedioambiente

Energia Berriztagarriak

Nekazaritza eta Elikagaien Arloa

Meatzaritza

capitalriesgo

Arrisku-Kapitala

entretenimiento

Ikus-entzunezko, Sormen eta Kultur Industriak

gruposdeempresas

Enpresa taldeak

Bitartekaritza

Pharma & Healthcare

fundaciones

Fundazioak

MikroETEak eta Autonomoak

startup

Startups eta Ekintzaileak

Arduraduna

BAZKIDEA- ZERGA SAILAKO ZUZENDARIA

Fiskala

ARPA Abogados Consultores-en zerga-sailetik aholkua ematen diegu bezeroei zerga-gaietan haien beharretara egokituz eta haien tipologia (merkataritza-sozietateak, kooperatibak, fundazioak, pertsona fisikoak, etab.), interesak eta jarduketa-eremua kontuan hartuz.

Hainbat espezialitatetan (familia-enpresak, nekazaritzako elikagaien sektorea, energia berriztagarriak, ikus-entzunezko industriak eta sortze- eta kultura-industriak, etab.) adituak diren profesionalak dauzkagu, eremu horietan aholkularitza tekniko espezializatua eskaintzeko.

Aholkularitza fiskal integrala, hurbilekoa, proaktiboa eta prebentiboa ematen diegu bezeroei, haien zerga-ordainketa segurtasun juridiko handienarekin optimizatzeko.

 

 • Aholkularitza fiskal integrala bezeroen jardueren etorkizun arruntean zuzeneko, zeharkako eta tokiko fiskalitatearen eremuan.
 • Zerga-betebeharrak betetzeko laguntza.
 • Planifikazio fiskala Sozietateen gaineko Zergaren arloan, bezeroen ekintzen ondorioz sortutako zerga-karga optimizatzeko.
 • Ondare-plangintza Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Ondarearen gaineko Zergaren arloan.
 • Enpresa-oinordetzaren planifikazioa: familia-oinordetza edota langileen sarrera kapitalean.
 • Planifikazio fiskala sozietatearen partizipazioen salmentaren arloan.
 • Zenbait erregimen fiskal berezi aplikatzearen komenigarritasuna aztertzea (talde fiskala Sozietateen gaineko Zergaren xedeetarako, entitate-taldea BEZaren xedeetarako, etab.) eta, hala badagokio, horien harrera.
 • Optimizazio fiskalerako neurri posibleak aztertu eta ezartzea.
 • Talentua erakarri eta mantentzeko ordainsari-formula malguak eta bestelako neurriak aztertzea eta, hala badagokio, ezartzea.
 • Laguntza eta aholkularitza fiskala enpresen barneko berregite-prozesuetan eta partaidetza-harreren prozesuetan, bai enpresan bertan bai beste enpresetan:

  • Bat-egiteak eta zatiketak, erabatekoak zein partzialak.

  • Balioak trukatzeko eragiketak.

  • MBO eta LBO eragiketak.

  • Ez-diruzko ekarpen bereziak.

  • Jarduera-adarretako ekarpenak.

  • Bestelako berregite-erak.

 • Ikuskaritza fiskalak prestatzea (Due Diligence).

 • Sozietate-eragiketarik onenaren balioztapena eta, hala badagokio, horren gauzatzea, horren zerga-ondorioak aztertuz.

 • Erregimen fiskal bereziaren aplikazioaren analisia.

 • Transferentzia-prezioen politikaren berrikuspena eta horiek zerga-araudira egokitzen diren aztertzea.

 • Aholkularitza transferentzia-prezioen politika diseinatu eta ezartzeko, askatasunaren printzipioarekin bat etorriz.

 • Laguntza zerga-araudiak zergadunari eta taldeari eskatzen dien dokumentazioa prestatzeko, baita haiei dagozkien zerga-ereduak aurkezteko (231 eredua edota 232 eredua).

 • Aholkularitza fiskala Espainiatik atzerrian eta atzerritik Espainian egindako inbertsioek dituzten ondorio fiskalei buruz.

 • Berregite-jardueren balioztapena eta, hala badagokio, horien gauzatzea, jurisdikzio ezberdinetan dituzten eragin fiskalak aztertuz.

 • Aholkularitza fiskala atzerrira bidalitako eta lurraldera lekualdatutako langileei.

 • Zergapetze Bikoitza saihesteko Hitzarmenen (CDI) analisia.

 • Laguntza nazioarteko adierazpen informatiboak egiteko edota horiek aurkezteko.

 • Transferentzia-prezioen politiken berrikuspena eta laguntza dokumentazioa eta ereduak prestatu eta aurkezteko.

 • Laguntza edota ordezkaritza zerga-kudeaketa eta -ikuskapen prozeduretan.
 • Abokatuen laguntza jurisdikzio-arloan.
 
 

Fiskala taldea

BAZKIDEA- ZERGA SAILAKO ZUZENDARIA
BAZKIDEA-ZUZENDARI NAGUSIA
ELKARTEKIDEA-ZERGA SAILEKO ZUZENDARIORDEA
ELKARTEKIDEA- Familia enpresako taldearen arduraduna eta Zerga saileko kidea
ELKARTEKIDEA- ZERGA SAILA
Suscríbete a nuestra newsletter

Lege oharra irakurri dut eta onartzen dut
X