ES • EN • EUS • FR

Compliance edo Legea Betetzea

Praktika arloak

Fiskala

Zuzenbide Prozesala

M&A

Sozietateen zuzenbidea

Kontratazio Zibila eta Merkataritza

Lan-Zuzenbidea

Administrazio Zuzenbidea

IKT Zuzenbidea

Konkurtsoak

Nazioarteko

Datuen Babesa eta Informazioaren Segurtasuna

Lehiaren zuzenbidea

Compliance edo Legea Betetzea

Jabetza Intelektuala eta Industriala. Publizitatea eta Marketina.

Ekonomia Saila

Familia-zuzenbidea

familiar

Familia-Enpresa

energiamedioambiente

Energia Berriztagarriak

Nekazaritza eta Elikagaien Arloa

Meatzaritza

capitalriesgo

Arrisku-Kapitala

entretenimiento

Ikus-entzunezko, Sormen eta Kultur Industriak

gruposdeempresas

Enpresa taldeak

Bitartekaritza

Pharma & Healthcare

fundaciones

Fundazioak

MikroETEak eta Autonomoak

startup

Startups eta Ekintzaileak

Arduraduna

ELKARTEKIDEA- CORPORATE COMPLIANCEKO ARDURADUNA

Compliance edo Legea Betetzea

Compliance edo Legea betetzea enpresak eta bere zuzendariek, langileek eta horri lotutako agenteek arau-esparru aplikagarria betetzea bermatzen duten politika eta prozedura egokien multzoa da. Ondorioz, enpresak bere jarduerak burutzerakoan aurre egin behar dituen arrisku operatiboak eta lege-arriskuak murriztuko dira.

ARPA Abogados Consultores-en disziplina anitzeko taldea dugu, enpresaren jarduera-esparru nagusiekin lotutako legeak betetzeko aholkularitza lagungarria eskaintzeko aukera ematen diguna. Hori dela eta, gure Bezeroei era eraginkorrean laguntzeko xedea dugu, haien arrisku operatiboak eta lege-arriskuak behar bezala kudea ditzaten.

Gure bezeroei laguntzen diegu kudeaketa-sistemak eta praktika onak prestatzerakoan, Erakundeak aurre egin behar dieten arrisku operatiboak eta lege-arriskuak identifikatu eta sailkatzeko eta horien aurkako prebentzio, kudeaketa, kontrol eta erreakzio barne-mekanismoak ezartzeko:

 • Lege betetzearen Gap analisia.
 • Arrisku-mapen sorkuntza.
 • Lege betetzearen politika eta prozeduren idazketa.
 • Betetze Adierazleen (KCI) sorkuntza.
 • Lege betetzeari buruzko ikuskaritzak.
 • Administrazio-organoei jakinarazpenak egitea.
 • Etika- eta Jokaera-kodearen garapena.

Corporate Compliance Program prestatzea, Zigor Kodearen 31 bis artikuluan adierazitako baldintzen arabera, Erakundeak ezarri beharreko protokolo eta neurri tekniko, juridiko eta antolatzaileekin:

 • Erakundearen arrisku penalen analisia “inpaktua vs probabilitatea” metodologia erabilita.
 • Delituak prebenitzeko programaren eta erakundearen gidalerro nagusien prestaketa.
 • Salaketa kanalaren diseinua eta sorrera, eta haren kudeaketa eta mantentze zuzenerako gainbegiratzea.
 • Delituak prebenitzeko erakundeko organoari (Compliance Batzordea) zuzendutako laguntza delituak prebenitzeko programa mantentzeko.
 • Programaren eraginkortasunaren monitorizazioa, jarraipen txostenen prestaketa.
 • Ziurtagiriak betetzeko egokitzapenak.
 • In company
 • Corporate defense: Erakundeari laguntza juridikoa ematea zigor-arloko prozesuetan.

Behartuta dauden subjektuei zerbitzuak eskaintzen dizkiegu kapitalen zuritzea prebenitzeko araudiko betekizunak betetzeko, eguneroko lanetan legezko xedapenak eta euren prebentzio-prozedurak errespetatzen laguntzeko xedearekin, betiere lana araudiaren arabera egiten dela bermatuta.

 • Kapitalen zuritzearekiko esposizioa ebaluatzeko eta azaltzeko txostenaren prestaketa.
 • Kapitalen zuritzea prebenitzeko eskuliburu operatiboaren eta araudiak eskatzen dituen barne prozeduren prestaketa.
 • Behartuta dagoen subjektuaren barne kontrolerako organoei laguntza.
 • Behartuta dauden subjektuei zuzendutako prestakuntza eguneratua.
 • Txostenetako ondorio eta gomendioen inguruko kanpoko adituaren aholkularitza eta laguntza.
 • SEPBLACaren ikuskaritzen edo agintaritzen eskakizunen aurreko aholkularitza.

Irailaren 29ko HFP/1030/2021 Aginduak ezartzen du, 241/2021 Araudiaren 22. artikuluak xedatzen duenari jarraiki, Next Generation funtsen entitate erabakitzaile eta betearazleek iruzurraren kontrako neurrien planak izan beharko dituztela ezinbestean, eta haiek ezartzeko epe murritza finkatu da horretarako.

ARPA Abogados Consultores-en iruzurraren kontrako neurrien planak garatzeko beharrezkoak diren lanak burutzeko profesional kualifikatuak ditugu:

 • Iruzurraren eta ustelkeriaren kontrako adierazpen instituzionala idaztea.

 • Kode Etikoa eta iruzurraren zein ustelkeriaren kontra borrokatzeko politika garatzea.

 • Iruzurraren, ustelkeriaren eta interes-gatazken arriskuen mapak egitea.

 • Beharrezkoa izanez gero, hobetzeko arriskuak edo tratatzeko neurriak proposatzea.

 • Interes-gatazkak definitu, adierazi eta kudeatzeko politikak eta prozedurak ezartzea.

 • Iruzurraren eta ustelkeriaren adierazleak definitzea (redflag-ak), balizko kasuak antzeman eta haien jarraipena egiteko.

 • Salaketa-kanalen prozedurak idaztea edo aldatzea.

 • Antzemandako kasuak kudeatzeko, aztertzeko, jazartzeko eta jakinarazteko prozedurak diseinatzea eta idaztea.

 • Iruzurraren, ustelkeriaren eta interes-gatazken kontrako neurriei buruzko prestakuntza.

 

 • Salaketen kanala: Batasuneko Zuzenbidearen urraketan salatzen dituzten pertsonen babesari buruzko 2019/1937 (EB) Zuzentarauaren baldintzetara egokitutako Salaketa-kanalak ezartzeko aholkularitza.

 • Compliance Lehiaren eskubidean.

 • Informazio ez-finantzarioaren egoera-txostenen sorkuntza eta berrikuspena burutzeko aholkularitza.

 • Datuak babesteko eta Informazioaren segurtasuna kudeatzeko sistemak.

 • Ustelkeriaren aurkako politikak.

Compliance edo Legea Betetzea taldea

ELKARTEKIDEA- CORPORATE COMPLIANCEKO ARDURADUNA
TEKNOLOGIA BERRIEN ETA ARAUDIA BETETZEAREN SAILEKO KIDEA ETA ZUZENDARIA
BAZKIDEA - SAIL PROZESAL-KONKURTSALEKO ZUZENDARIA
Suscríbete a nuestra newsletter

Lege oharra irakurri dut eta onartzen dut
X