ES • EN • EUS • FR

Administrazio Zuzenbidea

Praktika arloak

Fiskala

Zuzenbide Prozesala

M&A

Sozietateen zuzenbidea

Kontratazio Zibila eta Merkataritza

Lan-Zuzenbidea

Administrazio Zuzenbidea

IKT Zuzenbidea

Konkurtsoak

Nazioarteko

Datuen Babesa eta Informazioaren Segurtasuna

Lehiaren zuzenbidea

Compliance edo Legea Betetzea

Jabetza Intelektuala eta Industriala. Publizitatea eta Marketina.

Ekonomia Saila

Familia-zuzenbidea

familiar

Familia-Enpresa

energiamedioambiente

Energia Berriztagarriak

Nekazaritza eta Elikagaien Arloa

Meatzaritza

capitalriesgo

Arrisku-Kapitala

entretenimiento

Ikus-entzunezko, Sormen eta Kultur Industriak

gruposdeempresas

Enpresa taldeak

Bitartekaritza

Pharma & Healthcare

fundaciones

Fundazioak

MikroETEak eta Autonomoak

startup

Startups eta Ekintzaileak

Arduraduna

BAZKIDEA-ADMINISTRAZIO ZUZENBIDE SAILEKO ZUZENDARIA

Administrazio Zuzenbidea

ARPA Abogados Consultores-eko Zuzenbide Publikoko Saila osatzen duten administrazio abokatuen taldeak informaziorako, prebentziorako eta auzietarako aholkularitza eskaintzen die bezero pribatu (partikularrak, enpresak, etab.) zein publikoei (udalak, aldundiak, mankomunitateak, sozietate publikoak, etab.), administrazio zuzenbidearen arlo guztietan, bereziki, besteak beste, alor hauetako esku hartzeetan: administrazio errekurtsoak eta administrazioarekiko auzi errekurtsoak, ingurumena, energia, baimenak eta lizentziak, desjabetzeak, isunak eta zigorrak, kontratu publikoak eta emakida administratiboak, dirulaguntzak, hirigintza, etab.

Administrazioak izapidetutako edo administrazioaren aurrean izapidetutako alegazio eta errekurtsoak, bai eta administrazioarekiko auzien epaitegi eta auzitegietan bideratutako administrazioarekiko auzi errekurtsoak eta intzidenteak ere, jarraian adierazitako moduko arloetan:

 • Hirigintza: lizentziak, aurkaratzeak, desjabetze espedienteak, arau hausteak, zigorrak, isunak, lurzoru urbanizaezinetako baimenak, etab.

 • Ingurumena: ingurumen baimen integratua, ingurumen baimen bateratua, jarduera sailkatuetako lizentziak, ingurumen afektazioen baimenak, ingurumen inpaktuen deklarazioak, isuriak, zarata, emisioak, hondakinak, energia, instalazio fotovoltaiko eta eolikoak, isunak…

 • Udalak, Kontzejuak, Aldundiak, Mankomunitateak: aurkaratzeak, zehapen espedienteak, lizentziak, ofizioz berrikusteak, tokiko ondasunak…

 • Kontratazio publikoa: kontratu publikoen adjudikazioen errekurtsoak, agirien aurkaratzeak…

 • Ondasunak: meatzeak, jabari publiko hidraulikoa (urak), mendiak, portuak, kostaldea, herri ondasunak…

 • Zehapen espedienteak: ingurumena, hirigintza, osasuna, trafikoa…

 • Administrazioaren ondare erantzukizuna eta Estatu legegilearen erantzukizuna.

 • Laguntza eta dirulaguntza publikoak: itzulerak, minorazioak.

 • Desjabetzeak: erabilera publikoa, balio justu handiena.

ARPA Abogados Consultores-eko Zuzenbide Publiko Saila, udaletako, mankomunitateetako, tokiko erakunde txikiagoetako (kontzejuak…), tokiko elkarte publikoetako, erakunde autonomoetako, eta abarretako abokatu eta aholkulariek osatzen dute, hauei guztiei laguntza eskainiz honako gai hauetan:

 • Kontratuen, hitzarmenen eta ordenantzen idazketa.
 • Aholkularitza lanak barne-antolakuntzan (bilkurak, akordioak, aktak, deialdiak, etab.)
 • Kontratazio publikoak. Kontratazio prozedura eta pleguak.
 • Mendeko erakundeen eta erakunde lotetsien sorkuntza (erakunde autonomoak, erakunde publikoak, sozietate publikoak, etab.)
 • Prozedura administratiboa.
 • Tokiko ogasuna: Zergak, tasak, ekarpen bereziak, ordenantzak…
 • Tokiko zerbitzu publikoen kudeaketa-ereduen hautaketa eta egituraketa.
 • Aurkaratzea: Administrazioarekiko auzibide eta administrazio-bideetan defentsa eta tramitazioak. Nafarroako Administrazio Auzitegiaren (NAA) aurreko errekurtsoak.
 • Administrazioaren ondare-erantzukizun txostenak.
 • Uzuzenbide-txostenen idazketa.
 • Zuzenbide-araubidea, antolakuntza eta tokiko erakundeen funtzionamendua.
 • Ondasun publikoak: Herri-lurrak, bideak, azpiegiturak eta ekipamendu publikoak.
 • Administrazioaren ondare-ondasunak.

Bezero publiko zein pribatuei zuzendutako kontratazio publiko gaietan, ARPA Abogados Consultores-en administrazio-abokatu taldeak honako zerbitzu hauek eskaintzen ditu:

 • Baldintza ekonomiko-administratibo orokor zein partikularren agirien idazketa.

 • Proiektu eta azpiegitura publikoak.

 • Kontratazio Mahaietan parte-hartzea.

 • Bezero pribatuei laguntza kontratazio prozedura eta kontratu publikoen gauzatzean

 • Prestakuntza eta adjudikazio prozeduren zein kontratu publikoen ondorio diren eztabaiden ebazpenetan aholkularitza.

 • Administrazio Publikoa ez diren beste erakunde eta botere esleitzaileen kontratu publikoak.

 • Zuzenbide-irizpenak eta txostenak egin.

 • Kontratazio Arloko Errekurtsoen Administrazio Auzitegi Zentralaren eta Kontratazio Batzarren aurreko helegiteak eta erreklamazioak.

 • Administrazioarekiko Auzi errekurtsoak.

 • Desjabetzeak: hirigintzakoak, azpiegitura publikoengatikoak, meatzaritzagatikoak…
 • Desjabetze prozeduraren faseetan aholkularitza, arrunt zein presazkoetan.
 • Onura Publikoaren Deklarazio eta okupazio premia.
 • Zuzenbide-irizpenak eta txostenak egin.
 • Balio justu handiagoa izateko erreklamazioak. Prezio-orriak eta peritu-txostenak.
 • Desjabetutako ondasunen birtasazioa.
 • Desjabetutako ondasunen lehengoratzea.
 • Desjabetza Probintzia Auzitegiaren ebazpenen kontrako administrazioarekiko auzi-errekurtsoak.

ARPA Abogados Consultores-ek honako zerbitzu hauek eskaintzen ditu bezero pribatu zein publikoei bideratuak:

 • Arau-hauste eta zigorrak.

 • Txosten eta irizpen juridikoen idazketa.

 • Administrazio errekurtsoak jarri.

 • Administrazioarekiko auzi-errekurtsoak jarri.

 • Baimenak, lizentziak, esleipenak eta ingurumen-baimentzeak identifikatu eta tramitatzea.

 • Hondakinak, inmisioak, isurketak eta atmosferaren babesa. Ingurumen arautegia identifikatzea.

 • Ingurumen kalteengatiko erantzukizuna.

 • Defentsa huts egite edo delitu ekologikoetan (“PROZESAL PENAL” LOGOA LOTUNERIK GABE)

 • Ingurumen-Inpaktuaren Ebaluazioa.

 • Zaratak, dardarak eta kiratsak.

 • Lurzoru Urbanizaezinetako jarduerak.

 • Naturguneak, Zuhaitz Ondarea, Flora eta Fauna.

 • Zigor-espedienteak: Baliabide administratiboak eta auzibideak

 • Aholkularitza eta segimendua, bai plangintza tresnak egiten, eta baita tresna horiek partikularrengan nahiz enpresengan izan dezaketen eraginean.

 • Plangintzaren eraginpeko ondasunen gainean aurreikusten diren ondorioen azterketa.

 • Administrazioarekin hirigintza-hitzarmenak egin, bai plangintzarako eta baita kudeaketarako ere.

 • Eraikigarritasunaren eta lurzoruaren erabilgarritasunaren gainean esku-hartzea: Lizentziak, aurri-adierazpenak, etab.

 • Hirigintza legezkotasunaren babesa: obrak etetea eta eraistea, ikuskatzeak…

 • Hirigintza-zuzenbide zigortzailea: hirigintzako arau-haustea, jarduketa zigortzailea…

 • Administrazio bidean diren errekurtsoak egin eta haien jarraipena, eta espedienteak tramitatu.

 • Hirigintzaren eragina ingurumen arloan.

 • Bezeroaren interesen defentsa Administrazio Publikoen erabakien aurrean.

 • Administrazioaren Ondare Erantzukizuna: Kalteen ordaina

 • Desjabetzeak: Desjabetzeek urratutako eskubideen defentsa.

Administrazio Zuzenbidea taldea

BAZKIDEA-ADMINISTRAZIO ZUZENBIDE SAILEKO ZUZENDARIA
ADMINISTRAZIO ZUZENBIDE SAILA
Suscríbete a nuestra newsletter

Lege oharra irakurri dut eta onartzen dut
X