ES • EN • EUS • FR

Gure espezialitateak

familiar

Familia-Enpresa

energiamedioambiente

Energia Berriztagarriak

Nekazaritza eta Elikagaien Arloa

capitalriesgo

Arrisku-Kapitala

Meatzaritza

entretenimiento

Ikus-entzunezko, Sormen eta Kultur Industriak

gruposdeempresas

Enpresa taldeak

Bitartekaritza

Pharma & Healthcare

fundaciones

Fundazioak

MikroETEak eta Autonomoak

startup

Startups eta Ekintzaileak

Fiskala

Zuzenbide Prozesala

M&A

Sozietateen zuzenbidea

Kontratazio Zibila eta Merkataritza

Lan-Zuzenbidea

Administrazio Zuzenbidea

IKT Zuzenbidea

Konkurtsoak

Nazioarteko

Datuen Babesa eta Informazioaren Segurtasuna

Lehiaren zuzenbidea

Compliance edo Legea Betetzea

Jabetza Intelektuala eta Industriala. Publizitatea eta Marketina.

Ekonomia Saila

Familia-zuzenbidea

Arduraduna

BAZKIDEA-ADMINISTRAZIO ZUZENBIDE SAILEKO ZUZENDARIA

Meatzaritza

ARPA Abogados Consultores-ek meatzaritza jarduerekin zerikusia duten hainbat zuzenbide alorretan eskaintzen ditu zerbitzuak, administrazio arloan, hirigintzan, zerga-arloan, kontratazioetan, ingurumenean, merkataritza arloan, prozesalean eta abarretan.

 

 • Meatzaritzako baimenen eta esleipenen tramitazioa, bai ikerketa baimenak bai ustiapen baimenak, ustiapenerako baimen eta esleipenak (Meategiei buruzko Legearen A, B, eta C sailei dagozkien helegiteak).
 • Meatzaritzako edukia izan dezaketen hirigintzako prozeduren tramitazioa, besteak beste Udalaz Gaindiko Eragina duten Plan Sektorialak (UGPS), Udalaz Gaindiko Eragina duten Proiektu Sektorialak (UGPrS), udal hirigintza planak…
 • Meatzaritza jardueraren bati loturiko ingurumen lizentzien eta baimentzeen tramitazioa: IPPC, Ingurumen Baimen Integratuak, Ingurumen Afekzioak, jarduera klasifikatuetarako lizentziak, Ingurumen Inpaktuaren Azterketak (IIE), Ingurumen Inpaktuaren Adierazpenak (IIA)…
 • Erauzketa industrietako hondakinen Kudeaketa eta Leheneratze Plangintzetarako baimenen tramitazioa (975/2009 Errege Dekretua).
 • Meatzaritzako jarduerak Red Natura 2.000ren barnean (Garrantzi Komunitarioko Lekuak-GKL). Kontserbazio Bereziko Eremuak (KBE) eta Hegaztien Babes Berezirako Eremuak (HBBE). Habitat-ak eta Hegazti Basatiak Zuzentaraua.
 • Jabari Hidrauliko Publikoa: ur esleipenak, azpiegiturak…
  Mendien erabileraren bateragarritasun publikoen tramitazioak, aldi bateko okupazioen baimenak…
  Meatzaritza jarduerak murrizteko udal esku-hartzeak (hirigintzakoak, ordenantzak…).
 • Meatzaritza baimenen transmisio edo lagatze kontratuak eta meatzaritza-baimenak.
 • Aholkularitza eta zerga-plangintza.
 • Meatzaritzako aktiboen salmenta kontratuak, hala nola, meatzaritza enpresen bat-egite, eskuratze, xurgapen eta berregituraketa eragiketak.
 • Nazioko eta nazioarteko kontratazioa.
 • Meatzaritza proiektuetarako Joint-Venture-a.
 • Aholkularitza ondasunen eta eskubideen desjabetze espedienteetan.
 • Meatzaritza aktiboen eta ingurumen pasiboen legezko analisiak egin.
 • Defentsa administratiboa eta judiziala.

Meatzaritza taldea

BAZKIDEA-ADMINISTRAZIO ZUZENBIDE SAILEKO ZUZENDARIA
ENERGIA BERRIZTAGARRIEN TALDEAREN ARDURADUNA
ADMINISTRAZIO ZUZENBIDE SAILA
Suscríbete a nuestra newsletter

Lege oharra irakurri dut eta onartzen dut
X