ES • EN • EUS • FR

Energia Berriztagarriak

Gure espezialitateak

familiar

Familia-Enpresa

energiamedioambiente

Energia Berriztagarriak

Nekazaritza eta Elikagaien Arloa

Meatzaritza

capitalriesgo

Arrisku-Kapitala

entretenimiento

Ikus-entzunezko, Sormen eta Kultur Industriak

gruposdeempresas

Enpresa taldeak

Bitartekaritza

Pharma & Healthcare

fundaciones

Fundazioak

MikroETEak eta Autonomoak

startup

Startups eta Ekintzaileak

Fiskala

Zuzenbide Prozesala

M&A

Sozietateen zuzenbidea

Kontratazio Zibila eta Merkataritza

Lan-Zuzenbidea

Administrazio Zuzenbidea

IKT Zuzenbidea

Konkurtsoak

Nazioarteko

Datuen Babesa eta Informazioaren Segurtasuna

Lehiaren zuzenbidea

Compliance edo Legea Betetzea

Jabetza Intelektuala eta Industriala. Publizitatea eta Marketina.

Ekonomia Saila

Familia-zuzenbidea

Arduraduna

ELKARTEKIDEA- ENERGIA BERRIZTAGARRIEN TALDEAREN ARDURADUNA ETA Administrazio Zuzenbidea

Energia Berriztagarriak

ARPA Abogados Consultores-en lege-aholkularitza ematen dugu energiaren sektorean, arreta berezia jarriz energia berriztagarrietan, trantsizio ekologikoan eta ekonomiaren deskarbonizazioan, ukitutako gaietako profesionalek osatutako diziplina anitzeko talde baten bidez, sektorean diharduten eragileei zerbitzu espezializatu eta integrala eskainiz.

Bereziki, enpresei, partikularrei eta erakunde publikoei aholkuak ematen dizkiegu energia elektrikoa, hidrogeno berdea, proiektu esperimentalak, autokontsumorako edo biltegiratzeko instalazioak, komunitate energetikoak edo mikrorredeak ekoizteko instalazioen garapenari, eraikuntzari, martxan jartzeari eta eragiketari dagokienez, besteak beste. Era berean, ARPA Abogados Consultoresetik energia-sektorearen esparruan planteatu ohi diren eragiketei buruzko zerbitzuak ematen ditugu.

Arlo honetan, besteak beste, honako zerbitzu hauek ditugu:

 

Aholkularitza juridikoa sektore elektrikoan aplikatzen den araudiari buruz, batez ere, energia berriztagarrien arloari dagokionez, hala nola:

 • Espainian energia berriztagarriekin lotutako jarduerak eta instalazioak garatzeko arauketa-esparrua eta baldintzak.
 • Sarea atzitzea eta sare-konexioa, enkante bidez emandako kasuetan barne.
 • Energia elektrikoa ekoizteko instalazio, hibridazio- eta birpotentziazio-instalazio eta abarren baimen-erregimena eta erregistroak, industria-, ingurumen- eta hiri-izaerakoak, onura publikoko adierazpenak eta bestelako baimenak eta lizentziak barne (hala nola, aeronautika-zerbitzuekin lotutako baimenak, jarduera arkeologikoak burutzeko baimenak, jabari publiko hidraulikoaren gaineko emakidak, etab.).
 • Energia berriztagarrien ordainsari-erregimen espezifikoa edo erregimen ekonomikoa (enkante bidez emandakoak) eta bestelako diru-laguntza publikoak.
 • Merkatu elektrikoaren arauketa.
 • Autokontsumo, komunitate energetiko, mikrosare, hidrogeno berde eta abarren erregimena.

 

Zehazki, arlo honekin lotuta eskaintzen ditugun zerbitzuek honako hauek barne hartzen dituzte:

 • Analisi arauemailea.
 • Arau-esparru eta baimen-prozedura aplikagarriei buruzko oharrak edo txostenak idaztea.
 • Eskaerak, idazkiak eta alegazioak idaztea edota berrikustea.
 • Agintarien irizpenak, txostenak edo baimenak idaztea eta balioztatzea (adibidez, hiri-bateragarritasunari buruzko txostenak, ingurumen-inpaktuaren adierazpenak, etab.).
 • Administrazio publikoekin harremanetan jartzea.

Aholkularitza juridikoa energia garbiko proiektuen garapen, eraikuntza, abiarazte edota ustiapenarekin lotutako kontratuetan, esate baterako:

 • Garapen-kontratuak.
 • Entitate publikoekin egindako lankidetza-hitzarmenak.
 • Ebakuazio-azpiegitura komunak partekatu edo erabiltzeko hitzarmenak.
 • Sarea atzitzeko kontratuak (CTA).
 • Jarduera eta mantentze-lanen kontratuak (O&M).
 • Ingeniaritza-, eskuratze- eta eraikuntza-kontratuak (EPC).
 • Merkatuko ordezkaritza-kontratuak.
 • Energia erosteko (PPA) eta autokontsumorako hitzarmenak.
 • Jatorri-bermeei buruzko hitzarmenak (GdO).

Zehazki, arlo honekin lotuta eskaintzen ditugun zerbitzuek honako hauek barne hartzen dituzte:

 • Kontratuen arriskuen berrikuspena eta balioztapena.
 • Kontratuak idaztea, berrikustea edota negoziatzea.
 • Dagoeneko existitzen diren kontratuak aldatzea (adibidez, berrikuntzak, luzapenak, emakidak, etab.).

Aholkularitza fiskala energia garbiko proiektuen garapen, eraikuntza, abiarazte edota ustiapenarekin lotuta, esate baterako:

 • Eraikuntzen, Instalazioen eta Obren gaineko Zerga (EIOZ).
 • Ondasun Higiezinen gaineko Zerga (OHZ)
 • Ekarpen bereziak eta bestelako zergak (tasak).
 • Kontratuetan aplikagarriak diren zergak (BEZ, etab.).

 

Zehazki, arlo honekin lotuta eskaintzen ditugun zerbitzuek honako hauek barne hartzen dituzte:

 • Zerga aplikagarrien, tramiteen eta kenkari posibleen analisia.
 • Eskaerak eta idazkiak idaztea.
 • Kontratuetan klausula fiskalak idaztea, berrikustea edota negoziatzea.
 • Zerga-agintariekin harremanetan jartzea.

Aholkularitza juridikoa energia garbiko proiektuen garapen, eraikuntza, abiarazte edota ustiapenarekin lotutako lur eta ondasun higiezinetan, honako hauek barne:

 • Lurrekin lotutako hitzarmen eta tituluen arriskuen berrikuspena eta balioztapena (errentamenduak, azalera-eskubideak, zorrak, etab.) eta, hala badagokio, ura erabiltzeko eskubidearekin.
 • Lurrekin lotutako hitzarmen eta tituluak idaztea, berrikustea edota negoziatzea entitate publiko edo pribatuekin, emakida publikoak barne.
 • Dagoeneko existitzen diren akordioak aldatzea (adibidez, berrikuntzak, luzapenak, emakidak, etab.).
 • Laguntza desjabetze-prozeduretan, desjabetze-hitzarmenak barne.
 • Laguntza lurrekin lotutako titulu eta eskubideen protokolizazioan eta erregistroan.

Aholkularitza juridikoa merkataritza eta sozietatearekin lotutako gaietan, hala nola:

 • Sozietateen sorrera eta estatutu sozialen idazketa.
 • Joint venture edo koinbertsio-kontratuak.
 • Akziodunen kontratuak.
 • Taldeko entitateen arteko kontratu edo hitzarmenak.
 • Partaidetza sozialen edo aktiboen salerosketa-kontratuak.
 • Taldeko barne bat-egiteak, zatiketak eta berregituraketak.
 • Sozietateen gobernu-organoen ohiko funtzionamendua (hitzarmenen funtzionamendua eta harrera; akten idazketa; liburuen legalizazioa; ahalorde orokor edo berezien idazketa; hitzarmen sozialen ziurtagiriak; iragarkiak; notario-eskrituren prestakuntza eta kudeaketa; estatutuen aldaketak, etab.).

Energia Berriztagarriak taldea

ELKARTEKIDEA- ENERGIA BERRIZTAGARRIEN TALDEAREN ARDURADUNA ETA Administrazio Zuzenbidea
BAZKIDEA-NAZIOARTEKO ZUZENBIDE ETA KONTRATAZIO SAILEKO ZUZENDARIA
BAZKIDEA-ZUZENDARI NAGUSIA
BAZKIDEA-ADMINISTRAZIO ZUZENBIDE SAILEKO ZUZENDARIA
ELKARTEKIDEA-M&A SAILEKO ZUZENDARIA
ELKARTEKIDEA- SOZIETATEEN ZUZENBIDE SAILA
ELKARTEKIDEA-DONOSTIA BULEGOKO ZUZENDARIA
ELKARTEKIDEA- ZERGA SAILA
Suscríbete a nuestra newsletter

Lege oharra irakurri dut eta onartzen dut
X