Pamplona

Datuen babesari buruzko informazioa: ARPAk zure datuak tratatuko ditu bidali diguzun informazio-eskaerari erantzuteko. Horrez gain, eta onartu badiguzu, jakinarazpen komertzialak bidaliko dizkizugu bide elektronikoz, ARPA A&C SLren eta ARPA Fundazioa eta ARPA Accounting SLren informazioarekin. Zure datuen tratamendua eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, eramateko, mugatzeko edo aurkaratzeko eskubideak erabiltzeko aukera duzu. Politika honen bertsio luzeagoa kontsulta dezakezu hemen.