Harremanetan jarri

Gurekin harremanetan jarri, gure zerbitzuen informazioa eskatu, zuzenbideko edo zergen inguruko azken berriak aldizka jaso edo besterik gabe, zure iritzia jakinarazi nahi badiguzu, gure bulegoetako edozeinetan egin dezakezu edo ondoko inprimakia erabil ezazu:

Datuen babesari buruzko informazioa: ARPAk zure datuak erabiliko ditu zure eskaerari erantzuteko. Horrez gain, eta onartzen badiguzu, jakinarazpen komertzialak bidali ahal izango dizkizugu bide elektronikoz, ARPA A&C SLren eta ARPA Fundazioa eta ARPA Accounting SLren informazioarekin. Zure datuen tratamendua eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, eramateko, mugatzeko edo aurkaratzeko eskubideak erabiltzeko aukera duzu. Politika honen bertsio luzeagoa kontsulta dezakezu hemen .

ARPA Pamplona

ARPA Madrid

ARPA San Sebastián

ARPA San Sebastián